Сертифікація колісних (дорожніх) транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мототехніки, причепів та ін.), їхніх складових (запасних) частин та обладнання

Затвердження типу, індивідуальне затвердження КТЗ, частин або обладнання


     1 Затвердження типу

     1.1 Затвердження типу – це сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган підтверджує, що тип продукції відповідає вимогам та технічним приписам, визначеним Порядком.

     Заявником на проведення робіт із затвердження типу є виробник продукції. Іноземний виробник діє через уповноважену ним особу – резидента України (представника виробника).

     Заява на затвердження типу КТЗ подається на кожний окремий тип КТЗ.

     Заява на затвердження типу обладнання одного найменування, яке виготовляє один виробник і яке має окремі затвердження, подають на декілька типів обладнання. У додатку до заяви зазначають відомості про кожний тип обладнання та відповідні окремі затвердження.


     1.2 Затвердження типу проводиться за етапами:
 • подання заяви на проведення робіт із затвердження типу (внесення змін до сертифіката типу, поширення його дії);
 • прийняття, розгляд заяви на проведення робіт із затвердження типу та її реєстрація;
 • укладання договору на проведення робіт із затвердження типу;
 • прийняття рішення за заявою;
 • організація та проведення робіт з оцінювання продукції;
 • аналізування результатів робіт із затвердження типу та прийняття рішення про видачу (про відмову у видачі) сертифіката типу;
 • підготовка сертифіката типу (повідомлення про відмову у видачі сертифіката типу), його реєстрація та передача повідомлення Адміністратору Реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання;
 • надання документів заявнику;
 • оцінювання відповідності виробництва після видачі сертифіката типу.


     1.3 Для проведення робіт із затвердження типу заявник повинен надати:
 • заяву на проведення робіт із затвердження типу за формою «Заява Ф 18-0401-А». Заява складається українською мовою на паперовому носії;
  • два примірники інформаційного документа для затвердження типу на паперовому носії, складеного відповідно до вимог додатка 3 Порядку. Інформаційний документ для затвердження типу повинен бути ідентифікований (ідентифікаційний номер присвоює виробник);
  • інформаційну підшивку та комплект окремих затверджень та/або протоколів випробувань на паперовому або електронному носії. До інформаційного пакету документів повинен входити базовий документ та всі розширення до нього;
  • два примірники зразків печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосовувати при оформленні сертифікатів відповідності на КТЗ чи обладнання, назви посад і зразки підписів осіб, уповноважених підписувати сертифікати відповідності (на паперовому носії). У разі зміни таких осіб виробник протягом 10 (десяти) робочих днів надає до ДП "ДержавтотрансНДІпроект" нові назви посад і зразки підписів цих осіб;
  • офіційний перелік обладнання, каталоги тощо (у разі подання заяви на затвердження типу обладнання) на паперовому або електронному носії;
  • сертифікати на систему управління якістю (за наявності) стосовно кожного заводу-виробника продукції, що зазначені в інформаційному документі для затвердження типу (за наявності), на паперовому носії;
  • копію технічних умов на паперовому носії (для суб`єктів господарювання, що поставили КТЗ або обладнання на виробництво в Україні);
  • настанову щодо експлуатування чи користування КТЗ на паперовому або електронному носії;
  • інші документи: конструкторську та/або технологічну документацію, інформацію щодо застосування нових технологій, інформацію щодо виробництва продукції (у т.ч. атестат(и) акредитації заводської випробувальної лабораторії) тощо (за наявності), на паперовому або електронному носії, текстові частини яких складено українською чи російською мовами або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою;
 • згоду на збирання та обробляння персональних даних за формою «Додаток до заяви Ф 18-0401-Б» (для фізичної особи) на паперовому носії.

Всі копії документів на паперовому носії повинні бути завірені печаткою заявника.

     1.4 У разі необхідності внесення змін до сертифіката типу (поширення його дії) заявник надає заяву та інформаційний пакет документів стосовно внесених змін.

     2 Індивідуальне затвердження

     2.1 Індивідуальне затвердження – це сукупність процедур, за допомогою яких уповноважений орган чи орган з сертифікації підтверджує, що конкретний окремо взятий КТЗ, партія обладнання відповідають усім вимогам та технічним приписам, визначеним Порядком.

     Заявником щодо індивідуального затвердження може бути будь-яка юридична чи фізична особа – виробник або власник цієї продукції (товару) або його уповноважений представник.

Індивідуальному затвердженню підлягає кожен КТЗ:
 • новий, який відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу КТЗ, і підлягає першій державній реєстрації в Україні;
  • що був у користуванні і підлягає першій державній реєстрації в Україні;
  • КТЗ категорій M2 та M3, конструкцію якого змінено під час переобладнання.

     Індивідуальному затвердженню підлягає кожна партія обладнання, яка відповідає вимогам єдиних технічних приписів, але відповідність типу якого не підтверджена сертифікатом типу.

     2.2 Індивідуальне затвердження (далі – ІЗ) проводиться за етапами:
 • подання заяви на проведення робіт ІЗ;
 • прийняття, розгляд заяви на проведення робіт ІЗ та її реєстрація;
 • укладання договору на проведення робіт ІЗ;
 • прийняття рішення за заявою;
 • організація та проведення робіт з оцінювання продукції;
 • аналізування результатів робіт ІЗ та прийняття рішення про видачу (про відмову у видачі) сертифіката відповідності;
 • підготовка сертифіката відповідності (повідомлення про відмову у видачі сертифіката відповідності), його реєстрація та передача повідомлення Адміністратору Реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів та обладнання;
 • надання документів заявнику.

     2.3 Для проведення робіт щодо ІЗ заявник повинен надати:
 1. заяву на проведення робіт щодо ІЗ:
  • для КТЗ – за формами Ф 18-0402-А.1, А.3 та Ф 18-0402-Б;
  • для частин та/або обладнання – за формами Ф 18-0402-А.2, А.3 та Ф 18-0402-Б;

     2.3.1 копії документів:
 1. для нових КТЗ вітчизняного виробництва:
  • технічний опис за формою зворотного боку сертифіката КТЗ відповідно до категорії згідно з додатком 9 Порядку;
  • документи щодо підтвердження відповідності КТЗ та/або документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики КТЗ (за наявності);
  • копію пpиймaльно-здaвaльного aкта або інший документ, що підтверджує виготовлення (прийняття) КТЗ відповідними службами технічного контролю виробника;
  • копію договору на постачання (купівлю-продаж, передачу тощо) іншим організаціям (дилерам тощо);
 2. для нових КТЗ іноземного виробництва:
  • технічний опис (за наявності) за формою зворотного боку сертифіката КТЗ відповідно до категорії згідно з додатком 9 Порядку;
  • документи щодо підтвердження відповідності КТЗ та/або документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики КТЗ (за наявності);
  • копію контракту (договору) на постачання в Україну (для офіційних дилерів виробників КТЗ надання цих документів не є обов`язковим за умови наявності в ДП "ДержавтотрансНДІпроект" копії генерального контракту (договору);
  • копію фінансового документа (інвойс, довідка-paхунок, рахунок-фактура тощо);
  • копію провізних документів, оформлених згідно з чинним законодавством України;
 3. для КТЗ, що був у користуванні і підлягає першій державній реєстрації в Україні:
  • копію документа про реєстрацію КТЗ, проведену раніше;
  • копію фінансового документа (контракт/договір) на постачання, інвойс, довідку-paхунок, рахунок-фактуру тощо);
  • копію провізних документів, оформлених згідно з чинним законодавством України;
  • документи щодо підтвердження відповідності КТЗ та/або документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики КТЗ (за наявності);
 4. для КТЗ категорій М2 або М3, конструкцію якого змінено під час переобладнання:
  • копію документа про реєстрацію КТЗ, проведену раніше;
  • копію висновку про можливість переобладнання (у разі одиничного переобладнання) або нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання та свідоцтво про погодження конструкції КТЗ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (у разі переобладнання п'яти і більше КТЗ протягом року);
  • документи щодо підтвердження відповідності КТЗ та/або документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики КТЗ (за наявності).
 5. для частин та/або обладнання:
  • документи щодо підтвердження відповідності частин та/або обладнання, та/або документи, що містять інформацію про конструкцію чи технічні характеристики частин та/або обладнання (за наявності);
  • копію контракту (договору) на постачання в Україну (для офіційних дилерів виробників частин та/або обладнання надання цих документів не є обов`язковим за умови наявності в ДП "ДержавтотрансНДІпроект" копії генерального контракту (договору);
  • копію пpиймaльно - здaвaльного aкта або інший документ, що підтверджує виготовлення (прийняття) частин та/або обладнання відповідними службами технічного контролю виробника (для вітчизняних виробників);
  • копію фінансового документа (інвойс, довідка-paхунок, рахунок-фактура тощо);
  • копії провізних документів, оформлених згідно з чинним законодавством України;
  • каталог продукції (за наявності).

     2.3.2 Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або інший(і) документ(и), виданий(і) згідно з чинним законодавством (для юридичної особи) або копію паспорта (посвідки на проживання для іноземців) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичної особи).

     2.3.3 Згоду на збирання та обробляння персональних даних за формою Ф18-0402-Б (для фізичної особи).

Всі копії документів на паперовому носії повинні бути завірені печаткою заявника або його підписом (для фізичної особи).

     2.3.4 Доручення (у разі, якщо автомобіль завезений для юридичної особи або якщо за власника автомобіля процедуру сертифікації проходить інша особа).

     2.4 У разі отримання рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності, заявник може подати нову заяву на проведення ІЗ. Роботи щодо ІЗ за новою заявою проводяться на загальних підставах. При цьому можуть бути зараховані позитивні результати робіт за попередньою заявою, якщо проведені коригувальні заходи не вплинули на показники, які були підтверджені під час проведення робіт щодо ІЗ за попередньою заявою.


    Структурні підрозділи, які надають послугу:
    - Відділ забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері безпечності конструкції КТЗ
    - Відділ забезпечення виконання міжнародних договорів щодо безпечності частин та обладнання КТЗ
    - Відділ сертифікації КТЗНа головну сторінкуОновлено 06.09.2018

Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ