Відділ науково-методичного забеспечення підготовки та підвищення кваліфвкації персоналу автомобільного транспорту.

Відділ науково-методичного забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу автомобільного транспорту

Розробка документації з охороні праці та пожежної безпеки.
Побудова системи управління охороною праці на підприємстві
Аудит охорони праці.


     Надання послуг:
 • розробка та формування пакету документації з охорони праці на підприємстві;
 • створення системи охорони праці та промислової безпеки на підприємстві;
 • проведення аудиту охорони праці;
 • формування пакету документації з пожежної безпеки на підприємстві;
 • розробка інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, діючих на підприємстві.


     Пропонуємо розробку документів з охорони праці та пожежної безпеки від А до Я для підприємств усіх форм власності.
     Закон України «Про охорону праці», стаття 13, роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
     Питання розробки документації по охорони праці стає актуальним до або після перевірок, аварій або нещасних випадків.
     Якщо зроблено все вчасно, то багатьох проблем вдалося уникнути. Розробка документів з охорони праці - досить складний, але необхідний процес, для цього потрібно не тільки розбиратися в змінах, що відбулися в законодавстві, але і отримувати деякі їх роз'яснення. Адже в процесі розробки документації з охорони праці визначається як порядок виконання робіт, так і відповідальність керівників і виконавців.
     Усі документи розробляються з урахуванням специфіки підприємства, згідно Закону України "Про охорону праці", вимог Держпраці, штатного розкладу.


     Як це працює?

 • Ми розробляємо для вас всю необхідну документацію з охорони праці: інструкції, накази, положення, порядки, програми і т.д.
 • Заповнюємо за вас усі журнали по ОП і ПБ.
 • Робимо для вашого персоналу всі необхідні посвідчення.
 • Проводимо практичний тренінг з охорони праці та пожежної безпеки з вашими співробітниками.
 • Проводимо окремий тренінг для керівників, де простими словами розповідаємо, що таке охорона праці з точки зору бізнесу і як застосовувати розроблені документи у практичній роботі.
 • Після закінчення робіт гарантуємо договором 6 місяців безкоштовної інформаційної підтримки з будь-яких питань, пов'язаних з охороною праці та пожежною безпекою.

Приблизний перелік документів з охорони праці, які повинні бути розроблені на підприємстві
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • Програма (перелік питань, інструкція) проведення вступного інструктажу
 • Інструкції з охорони праці за професіями
 • Посадові інструкції
 • Інструкції з охорони праці за видами робіт
 • Типові інструкції з охорони праці
 • Інструкція з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу (І група допуску)
 • Перелік робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві
 • Положення про службу охорони праці підприємства (п. 1.2. Типового положення про службу охорони праці)
 • Плани роботи служби охорони праці підприємства і графіки проведення обстежень (п. 5.1. Типового положення про службу охорони праці)
 • Приписи, видані службою охороною праці підприємства (додаток до Типового положення про службу охорони праці - Форма 1-ОП)
 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників
 • Протоколи перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці
 • Плани-графіки і програми проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці
Накази
 • Наказ про розподіл обов'язків з охорони праці
 • Наказ про затвердження Положення про службу охорони праці підприємства
 • Про затвердження положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
 • Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці
 • Наказ про організацію технічного нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин
 • Наказ про створення комісії з перевірки знань працівників підприємства з електробезпеки
 • Наказ про створення комісії зі спостереження за станом і експлуатацією будівель і споруд
 • Наказ про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці
 • Наказ про проведення навчання і перевірки знань з безпеки праці працівників підприємства
 • Наказ про закріплення обладнання, верстатів та інструментів за працівниками підприємства
 • Наказ про проходження медоглядів про призначення відповідальних осіб на підприємстві
 • Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство
 • Наказ про призначення відповідальної особи за пожежну безпеку підприємства
 • Наказ про призначення відповідальної особи за засоби пожежогасіння на підприємстві
 • Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію посудин під тиском
 • Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію компресора
 • Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію кранів
 • Наказ про призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію газового господарства
 • Наказ про призначення відповідальної особи за виконання робіт з підвищеною небезпекою
 • Наказ про призначення відповідальної особи за технічно справний стан обладнання
 • Наказ про призначення відповідальної особи за надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках
Журнали
 • Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (Додаток 5 до п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці)
 • Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Додаток 6 до п. 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці)
 • Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві (Додаток 6 до пункту 5.1 Положення про розробку інструкцій з охорони праці)
 • Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві (Додаток 7 до пункту 5.3 Положення про розробку інструкцій з охорони праці)
 • Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (Додаток 6 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)
 • Журнал реєстрації аварій (Додаток 18 до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)
 • Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь) (Додаток 16. до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)
 • Журнал протоколів перевірки знань (Додаток 3 до п. 2.1.4 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів)

     Приблизний перелік основних документів, журналів та інструкцій, які повинні вестися на підприємстві може змінюватися (зменшуватися, розширюватися) в залежності від сфери діяльності підприємства, його організаційної структури і кількості працівників.
     Якщо на Вашому підприємстві не побудована СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Ви можете вирішити цю проблему за допомогою співробітників нашого відділу. Якщо Ви вирішили побудувати на своєму підприємстві СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ з нашою допомогою Вам потрібно пройти 2 етапи:
     1 етап. Подати заяву. Заявка файл: "Побудова системи управління охороною праці на підприємстві"
     2 етап. Виїзд на підприємство фахівця нашого підприємства. За підсумками обстеження - укладення договору, проведення роботи, здача замовнику виконаної роботи.
     Розроблена і впроваджена нами система управління охоронною праці:
     1. Буде закривати ваші потреби в галузі охорони праці та пожежної безпеки.
     2. Не буде займати у вас багато часу або інших ресурсів.
     3. Не буде заважати нормальному перебігу бізнес-процесів компанії.

Аудит з охорони праці та пожежної безпеки


     В рамках аудиту системи управління охороною праці ми проводимо:
     1. Аналіз діючих на підприємстві документів і процедур з охорони праці та пожежної безпеки на відповідність вимогам українського законодавства.
     2. Оцінку безпеки та технічного стану обладнання, машин, механізмів, території тощо.
     3. Оцінку безпеки виконання персоналом робіт, а також перевірка практичних знань персоналу з охорони праці та пожежної безпеки.
     4. Оцінку знань та навичок відповідальних осіб і керівників робіт у галузі охорони праці та пожежної безпеки.
     Результатом аудиту з охорони праці є письмовий звіт із зазначенням виявлених недоліків. У звіті даються конкретні рекомендації щодо адаптації існуючої системи управління охороною праці та пожежної безпеки к оптимальному для бізнес-процесів компанії виду.

Формування пакету документації з пожежної безпеки на підприємстві


     Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої або іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств та підприємців, а розробка та введення в дію відповідних організаційно-розпорядницьких документів є необхідною умовою забезпечення протипожежного захисту будь-якого об'єкта.
     Ми пропонуємо методичну допомогу в питаннях організації учбового процесу


     Послуги передбачають:
 • підготовку проектів наказів, які регламентують порядок, форму, місце проведення пожежно-технічного мінімуму, конкретний перелік робіт та спеціальностей, з яких проводять таке спеціальне навчання, а також порядок прийняття заліків від тих хто навчався та порядок перевірки знань з питань пожежної безпеки у працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;
 • розробку програм спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму;
 • розробку переліку питань для перевірки знань з питань пожежної безпеки;
 • проведення пожежно-технічного мінімуму (навчання) на підприємстві на договірній основі.

     Методична допомога в питаннях організації та проведення протипожежних інструктажів
     Послуги передбачають:
 • підготовку проектів наказів або відповідних положень, які встановлюють види, порядок та місце проведення інструктажів з питань пожежної безпеки;
 • розробку програм для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів;
 • розробку переліку питань для перевірки знань за результатами проведених інструктажів;
 • супроводження протипожежних інструктажів демонстрацією відеороликів, презентацій на протипожежну тематику, практичним показом порядку застосування первинних засобів пожежогасіння;
 • розробку документації підприємства з питань пожежної безпеки.

     Повний пакет організаційно-розпорядницьких документів по забезпеченню протипожежного режиму саме на Вашому підприємстві Ви можете замовити за відповідною заявкою.
На головну сторінкуОновлено 06.10.2017

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВКУ
1. Підвищення квалі-ції
2. Охорона праці
3. Пожежна безпека
4. Розробка док-ції
КОНТАКТЫ
Завідувач відділу
підвищення кваліфікації


Кузьмич
Валентина Петрівна


Телефони:
+38(044) 455-67-52
+38(096) 974-87-31

Тел./Факс:
+38 (044) 455-67-52

e-mail:
vkuzmich@insat.org.ua

Адреса:
03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57, каб. 1107
Схема проїзду

Ми працюємо:
понеділок - четвер
з 8:30 до 17:15
пятниця
з 8:30 до 16.00

ПУБЛІКАЦІЇ
Переглянути публікації...

ПРОПОЗИЦІЯ
ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ