Новини

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ: ПРО СИСТЕМУ МАРКУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО РІВНЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

     «Сьогодні в Україні рівень автомобілізації за показником кількості автомобілів на 1000 мешканців у декілька разів є меншим ніж в країнах ЄС, наприклад, утричі меншим, ніж у Польщі. Однак, наша країна посідає перші місця у світі за рівнем смертності на душу населення, спричиненої забрудненням атмосферного повітря. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища щорічна смертність людей від забруднення повітря тільки зваженими частинками (PM2.5 ) у сім разів перевищує смертність від ДТП.»

     Це лише короткий фрагмент з доповіді Олексія Клименка, канд. техн. наук, доцента, заступника завідувача Лабораторії дослідження використання палив та екології ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

     21–23 жовтня на базі Вінницького національного технічного університету (ВНТУ) відбулася XІІ міжнародна науково-практична конференція “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ”. Захід був присвячений Дню працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства та 40-річчю кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент» ВНТУ.

     Конференція зібрала науковців із найбільших ВУЗів, науково-дослідних установ України, а також Румунії, Литви, Білорусі.


Президіум коференції в ВНТУ

     Серед учасників цього заходу Олексій Клименко виступив із вельми цікавою доповіддю на тему: «Щодо запровадження в Україні системи маркування енергетичної ефективності та екологічного рівня дорожніх транспортних засобів»

     Він розповів про очікуваний національно визначений внесок до Паризької угоди, яким задекларовано, що у 2030 р. Україна не перевищуватиме 60 % від рівня викидів парникових газів 1990 р. Ці зобов'язання не можуть бути виконані без впровадження комплексу дієвих заходів зі скорочення споживання енергії транспортом. Про Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року та окремі заходи Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, зокрема: оновлення рухомого складу з переважним переходом на електротранспорт; впровадження СМАРТ-тахографів на вантажних автомобілях та автобусах; впровадження системи дорожніх зборів з користувачів автомобільних доріг залежно від екологічного класу автомобіля; стимулювання використання альтернативних джерел енергії, а також екологічних видів транспорту та спецтехніки; впровадження механізму економічного стимулювання переходу вантажних і пасажирських перевезень на більш екологічно чисті залізничний та водний види транспорту тощо.


Олексій Клименко під час доповіді

     Ця доповідь викликала високий резонанс серед слухачів конференції. Окрім слів, Олексій Клименко навів багато статистики та графіки: оцінка тіньового ринку моторних палив для дорожнього транспорту в Україні та до чого це призводить; розподіл викидів NOx дорожнім транспортом в Україні за екологічним класом ДТЗ; порівняння тенденцій викидів CO2 , NOx , PM2.5, CO, NMVOC; спрощену презентацію моделювання концентрацій забруднюючих речовин у повітрі з використанням системи THOR-AirPAS тощо.


Слайд із доповіді Олексія Клименко

     У розрізі національної транспортної політики щодо регулювання викидів СО2 та споживання енергії дорожнім транспортом в Україні – звіт із НДР Ricardo Energy & Environment (Великобританія) та ДП “ДержавтотрансНДІпроект” (Україна), 2016 р., що виконана за проєктом Clima East за підтримки Європейської Комісії (“Development of national policy on regulation of road transport CO2 emissions and energy consumption in Ukraine”), Олексій Клименко презентував багатокритеріальний аналіз та ранжирування різних варіантів політики для України.

     Також розповів про світову практику маркування енергоефективності транспортних засобів, порівняння підходів у стандартах різних країн щодо показників викидів СО2 та паливної економічності легкових автомобілів, відмінності та несумісність випробувальних циклів різних ринків тощо.

     Наостанок, науковець презентував потужності лабораторії дослідження використання палив та екології ДП «ДержавтотрансНДІпроект», її унікальний досвід із розробки імпортозамінних технологій у галузі високотехнологічного обладнання, що не поступається найкращим закордонним аналогам. Розповів про амбітні плани на майбутнє – створити із залученням зовнішніх фінансових ресурсів за сприяння Мінінфраструктури України та інших центральних органів виконавчої влади Національний науково-дослідний випробувальний центр перспективних технологій безпечного, екологічно сприятливого та енергоефективного автомобільного транспорту відповідно до міжнародних технічних регламентів та директив ЄС, а також систему інформаційного забезпечення галузі автомобільного транспорту задля підвищення ефективності її функціювання.

     Детальніше з презентацією Олексія Клименка можна проглянути за посиланням.


Науковці, учасники конференції в ВНТУ

На головну сторінкуОновлено 28.10.2019

Як придбати?


ПЕРЕДПЛАТА

Журнал
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09
НВЖ
"Автошляховик України"
кім. 902
тел. 201-08-69