Новини

Оголошення
про проведення конкурсу
назва підприємства:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ”
ДП „ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ”


місцезнаходження: просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113,
офіційний веб-сайт: http://www.insat.org.ua
номери телефонів: тел./факс (044) 456–3030
адреса електронної пошти: info@insat.org.ua

Оголошує конкурс на заміщення вакантної наукової посади:
заступника директора з наукової роботи
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»


Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду: додаються

Перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі (1) :

 • письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч (форма додається);
 • письмову згоду на обробку персональних даних (форма додається);
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів (особову картку встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • копії документів про вищу освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня (за наявності), присвоєння вченого звання (за наявності);
 • перелік наукових праць Кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. (Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць Кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності. Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді. З кандидатами, допущеними до участі у конкурсі, може проводитися співбесіда в режимі відеоконференції.

Строк прийняття заяв та документів: до 13.07.2021.
Адреса прийняття документів: просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113

Особа, уповноваженої для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу:

 • заступник завідувача ВЗМД, учений секретар Назаренко Микола Борисович, тел. 201-08-61, e-mail - nnazarenko@insat.org.ua;
 • помічник директора з юридичних та кадрових питань Чернуха Віра Максимівна, тел. 201-08-10, e-mail - vchernukha@insat.org.ua.

Посадовий оклад: 15 500,00 грн

З працівником, за зазначеною вакантною посадою, буде укладено: безстроковий трудовий договір.
Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.
Дата оприлюднення: 10.06.2021.


(1) Кандидати які є працівниками ДП „ДержавтотрансНДІпроект” подають лише заяву про участь у конкурсі. У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).
На головну сторінку

Оновлено 10.06.2021

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Повідомлення про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень приймаються за телефоном:
(044) 201 08 99 та на електронні адреси:
ysnigur@insat.org.ua
Інформація про чергу
Інформація про чергу на проведення випробувань транспортних засобів, що були у користуванні (бокси №№4, 5) доступна у on-line режимі
Детальніше...
НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ
Нагороди та подяки ДП "ДержавтотрансНДІ- проект"
ПРОЕКТИ
Науково-технічний центр дослідження електро- мобілів та альтернативних джерел енергії
ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ
ТК 80 "Дорожний транспорт"

Поточна інформація, детальніше...


КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ
02.03.2021
Шановні перевізники пасажирського та вантажного автомобільного транспорту!
Детальніше...

03.02.2021
Вимоги до ліцензійних умов
Детальніше...

28.08.2020
Перевізники міжнародних вантажних автомобільних перевезень
Детальніше...

19.08.2020
Шановні перевізники пасажирських перевезень!
Детальніше...

06.08.2020
Шановні перевізники пасажирського та вантажного автомобільного транспорту!
Детальніше...