Новини

У відповідності до наказу Держспоживстандарту України від 28.12.2010р.    У відповідності до наказу Держспоживстандарту України від 28.12.2010р. № 630 затверд­же­на нова редакція національного стандарту України ДСТУ 3649:2010 "Колісні транспортні за­со­би. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання" з наданням чин­ності з 1 липня 2011р. (на заміну ДСТУ 3649–97).
    Чинність національного стандарту України ДСТУ 3649–97 "Засоби транспортні дорожні. Екс­плуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю" скасовується з 1 липня 2011р.
    Проект остаточної редакції ДСТУ 3649:2010 для ознайомлення (без редакційних виправлень) ...