Історія інституту

Найвагоміші досягнення ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у 2010 – 2019 рр.    Забезпечено аналітичний та науковий супровід розроблення:
 • Транспортна стратегія України до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174-р.;
 • Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 430-р.;
 • Постанова від 22 грудня 2010 року № 1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання», якою запроваджується в Україні виконання «Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року», адаптації законодавства України у сфері забезпечення безпеки експлуатації транспортних засобів до законодавства Європейського Союзу та до законодавчого врегулювання;
 • Постанова від 30 січня 2012 року № 137 «Про затвердження «Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу»;
 • Постанова від 03 липня 2013 року № 643 «Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів»;
 • «Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядок ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання», затверджено наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 № 521, зареєстровано в Мінюсті України 14.09.2012 за № 1586/21898;
 • Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 21 січня 2015 № 11, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 279/26724;
 • Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 травня 2006 року № 488, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 712/12586;
 • Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 травня 2006 року № 489, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 695/12569;
 • Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 лютого 2008 року № 795, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 липня 2008 року за № 689/15380;
 • Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05 серпня 2008 року № 974, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2008 року за № 794/15485;
 • Технологічні вимоги до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 15 лютого 2012 року № 106, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 березня 2012 року за № 356/20669;
 • Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 09 липня 2012 року № 964, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1299/21611;
 • Вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методи такої перевірки, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 710, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 року за № 2169/22481;
 • Правила технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1452/23984;
 • Правила експлуатації колісних транспортних засобів, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1453/23985;
 • Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 05 грудня 2013 № 983, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2013 року за № 2197/24729;
 • Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 28 листопада 2014 року № 615, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2014 року за № 1609/26386;
 • Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 27 січня 2016 № 26, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 240/28370;
 • Випуск 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136, в редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 21.08.2019 № 565. На другу редакцію отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86272 Книга «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників». Випуск 69 «Автомобільний транспорт» (дата реєстрації 22.02.2019 р., Мінекономрозвитку).

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» виконує функції секретаріату технічного комітету стандартизації ТК 80 «Дорожній транспорт» (далі – ТК 80). Загалом, за період діяльності ТК 80 в галузі автомобільного транспорту було розроблено та видано 223 національних стандартів та 2 стандарти організацій України (СОУ), зокрема гармонізованих з міжнародними нормативними документами – 208 національних стандартів. З 2014 року затверджені наказами ДП «УкрНДНЦ» 61 національних стандартів:

 • розроблено та наказом ДП «УкрНДНЦ» від 21.08.2015 № 101 прийнято національний стандарт ДСТУ ISO 39001:2015 Система управління безпекою дорожнього руху (БДР). Вимоги та настанова щодо застосування (ISO 39001:2012, IDT) та згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 01.10.2015 № 122 йому надано чинності з 01.01.2016;
 • розроблено та наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.08.2018 № 298 прийнято національний стандарт ДСТУ 2935:2018 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення (з наданням йому чинності з 01.06.2019 р. та скасуванням з цієї дати ДСТУ 2935 94) і наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.08.2018 № 299 прийнято національні стандарти (гармонізовані з європейськими нормативними документами, методом перекладу з наданням їм чинності з 01.06.2019 р.):
  • ДСТУ EN 12195-1:2018 (EN 12195-1:2010; AC:2014, IDT) Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення;
  • ДСТУ EN 12195-2:2018 (EN 12195-2:2000, IDT) Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон;
  • ДСТУ EN 12195-3:2018 (EN 12195-3:2001, IDT) Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги;
  • ДСТУ EN 12640:2018 (EN 12640:2000, IDT) Кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Точки кріплення на вантажних автомобілях. Мінімальні вимоги та випробування;
  • ДСТУ EN 12641-1:2018 (EN 12641-1:2005, IDT) Знімні кузови та комерційні транспортні засоби. Тенти. Частина 1. Мінімальні вимоги;
  • ДСТУ EN 12642:2018 (EN 12642:2016, IDT) Кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Конструкція кузовів комерційних колісних транспортних засобів. Мінімальні вимоги.
    Новий вид діяльності:
 • У 2010 році ДП «ДержавтотрансНДІпроект» у рамках забезпечення організації роботи з виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) впроваджено в Україні систему обігу карток для цифрових тахографів;
 • У 2018 році визначено ДП «ДержавтотрансНДІпроект» органом, уповноваженим проводити перевірку знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів усіх форм власності, за кваліфікаційними рівнями «керівник», «фахівець» і «робітник», які здійснюють усі види робіт з небезпечними вантажами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 та 9 класів на залізничному та морському транспорті. На підставі цього рішення наказом Мінінфраструктури від 06.08.2018 № 359 ДП «ДержавтотрансНДІпроект» отримало відповідне Свідоцтва строком дії на 5 років;
 • У 2019 році проводиться НТЕ та видача висновків щодо визначення категорії, класу, пасажировмісності, пристосуванню для перевезення осіб з обмеженою мобільністю, екологічним показникам відповідно до розробленого інститутом «Порядку добровільної сертифікації автобуса, що знаходиться в експлуатації в Україні щодо категорії, класу, пасажировмісності, пристосування для перевезення осіб з обмеженою мобільністю, екологічних показників».
    Свідоцтва, уповноваження, призначення:
 • ДП «ДержавтотрансНДІпроект», нотифіковано в ООН як орган затвердження типу (ідентифікаційний номер Е46/А(b)) та технічна служба України (ідентифікаційний номер Е46/B) в рамках «Угоди про прийняття узгоджених технічних приписів Організації Об’єднаних Націй для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів Організації Об?єднаних Націй» (Женевської Угоди 1958 року) наказом Мінінфраструктури України від 01.03.2013 №126 уповноважено орган із сертифікації на видачу сертифікатів затвердження типу та сертифікатів щодо індивідуального затвердження КТЗ згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання»;
 • Згідно з наказом Мінінфраструктури від 19.08.2019 № 648 «Про деякі питання визначення Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» навчальним центром з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту за напрямом: внутрішні перевезення пасажирів, міжнародні перевезення пасажирів, внутрішні перевезення вантажів, міжнародні перевезення вантажів; з питаннями безпеки перевезень, охорони праці, пожежної безпеки» ДП «ДержавтотрансНДІпроект» отримало статус офіційного навчального центру. Це засвідчує Свідоцтво № UA 02 від 19.08.2019, видане Мінінфраструктури строком дії на 5 років;
 • ДП "ДержавтотрансНДІпроект" атестовано як науково-дослідна установа за категорією "А", та внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідоцтво №01982 Серія НД від 30 липня 2015р., видано Міністерством освіти і науки України.


На головну сторінкуОновлено 04.03.2020

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результативно функціонує система управління якістю, яка сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. (№UA2.034.08297-14)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ