Історія інституту

2000-ні роки
    У 2003–2004 рр. інститут координував виконання "Програми робіт з випробувань та дослідно-промислового використання конкурентноспро- можних сумішевих бензинів оптимізованого складу з поліпшеними еколо-гічними властивостями на автомобільному транспорті м. Києва", яка включена до плану заходів Київської міської програми "Екологія транспорту".

    Цей період характерний розробками концептуального плану у зв'язку з кардинальними змінами умов роботи транспорту, зокрема, автомобільного. Розроблено прогноз внутрішніх і зовнішніх транспортних зв'язків України, систему державної підтримки соціально-необхідних низькорентабельних та збиткових видів послуг, програми ринкових перетворень — демонополізації і розвитку конкуренції, велику кількість законодавчих актів, які забезпечують державне регулювання діяльності автомобільного транспорту, безпеки дорожнього руху, захисту довкілля, зокрема, закони "Про транспорт", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів" від 10.02.2000 р. № 1448, Кодекс України про адміністративні порушення.

    У рамках реалізації Державної цільової програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні у 1998-2005 рр. виконані науково-дослідні роботи:
 • Державна цільова програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006–2010 рр.;
 • Концепція і ТЕО поетапного приєднання України до міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі транспорту та вступу до міжнародних транспортних організацій;
 • Програма розвитку та організації роботи міжнародних нагромаджу вально-розподільчих (торговельних) транспортно-складських центрів в Україні;
 • Аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі й транспортних зв'язків та пропозиції щодо розширення участі ТДК України в освоєнні перспективних вантажопотоків.

    На замовлення Міністерства транспорту та зв'язку України розроблені такі науково-дослідні теми:
 • Засади (Стратегія) транспортної політики та використання транспорту;
 • Національна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу на 2005-2015 рр. та план заходів на 2005-2006 рр.;
 • Гармонізація технічного регулювання у сфері автомобільного транспорту з Європейськими вимогами.

    Розроблено:
 • Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт";
 • "Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту авто-мобільних засобів";
 • "Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів. Науково-практичний коментар- довідник";
 • "Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні";
 • "Інструкцію про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи";
 • "Порядок створення, підготовки та підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ і організацій транспорту і транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функ¬ціонування єдиної транспортної системи України в особливий період";
 • "Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомо-більного транспорту України";
 • "Типове положення про Систему управління безпекою руху на авто-мобільному транспорті (на всіх рівнях міністерство–підприємство)";
 • "Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність автомобільного транспорту з питань безпечних перевезень пасажирів і вантажів";
 • "Методичні рекомендації визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування";
 • "Правила сертифікації послуг з пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування";
 • "Методичні рекомендації визначення розміру автостанційного збору".
 • Проект Закону України "Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу";
 • Проект Закону України "Про дорожній рух";
 • Проект Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (щодо запровадження екологічних норм "ЄВРО");
 • Проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива";
 • Закони України про приєднання до багатьох міжнародних угод.

    Розроблено і впроваджено Стандарти підприємства:
 • "Сертифікація послуг із встановлення відповідності конструкції КТЗ умовам (вимогам), викладеним у дозволі на переобладнання";
 • "Технічний нагляд за сертифікованими послугами із встановлення відповідності конструкції КТЗ умовам (вимогам), викладеним у дозволі на переобладнання";
 • "Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових";
 • "Технічний нагляд за сертифікованими послугами з ремонту та тех-нічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових".

    За результатами загальнодержавного безкоштовного рейтингування економічних показників підприємств України інститут за сумою 4-х номінацій фінансово-господарської діяльності зайняв третє місце в Україні та друге в Києві та визнаний "Підприємством року 2014" (КВЕД 72.19 "Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих та технічних наук").

    ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідоцтво №01982 серія НД від 30 липня 2015 року, видане Міністерством освіти і науки України.

    Лише протягом останніх років в інституті підвищило кваліфікацію з питань охорони праці близько 9 тис. фахівців автомобільного транспорту.

    Інститут проводить наукові конференції та бере участь у виставках.

    Інститут призначений офіційним представником України в Комітеті з внутрішнього транспорту Європейської Економічної Комісії ООН щодо діяльності з гармонізації вимог до колісних транспортних засобів. На його базі діє секретаріат технічного комітету з стандартизації "Дорожній транспорт" ТК-80, підкомітет "Транспорт" Технічного комітету з акредитації, Північний науковий центр Транспортної Академії України.На головну сторінкуОновлено 20.10.2016

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результативно функціонує система управління якістю, яка сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. (№UA2.034.08297-14)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ