Історія інституту

70-80-ті роки ХХ століття
    У 1970-1980-ті роки особлива увага приділялася дослідженням паливної економічності та екологічних показників дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), було розроблено і поставлено на серійне виробництво перші діагностичні тягові роликові стенди. У 1980–1990-х роках інститут став лідером у країні з розроблення технологічних процесів (ТП) діагностування й регулювання ДТЗ на паливну економічність і мінімальну токсичність відпрацьованих газів із використанням тягових роликових стендів. У більшості крупних автотранспортних підприємств (АТП) України було впроваджено такі ТП, призначені практично для всых базових моделей бензинових, дизельних, газових та газодизельних автомобілів і автобусів, які на той час перебували в експлуатації.

    На початку 1971 р., у зв'язку з розподілом Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР на два самостійних міністерства, інститут теж був розділений на дві самостійні наукові організації — "ДержавтотрансНДІпроект" і "ДерждорНДІ" (відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 20.11.70 р. № 595 та наказу Міністра автомобільного транспорту УРСР від 20.01.71 р. № 19).

    У 1975 році інститут переїхав у нову 18-ти поверхову будівлю за адресою: проспект Перемоги, 57, в якій розташований і сьогодні.

    Наприкінці 70-х років фахівці інституту брали безпосередню участь у розробленні загальних народногосподарських та галузевих проблем. У сфері техніко-економічних досліджень здійснювалося розроблення довгострокових прогнозів розвитку автомобільного транспорту України, раціональне розподілення перевезень вантажів між автомобільним та іншими видами транспорту, визначення оптимальної структури рухомого складу. Аналогічні прогнози були розроблені й по розвитку пасажирських перевезень. У 1987 р. Постановою Ради Міністрів УРСР і наказом Міністерства автомобільного транспорту УРСР на базі інституту створено Науково-виробниче об'єднання (НВО) "Автотранспорт". До його складу було включено ще 18 виробничих відділів в областях з виготовлення, монтажу і дослідного впровадження прогресивних технологій і технічних засобів.

    На НВО «Автотранспорт» були покладені завдання з формування науково-технічної політики в галузі, виконання повного комплексу робіт: від наукових досліджень, розробки технології, конструювання і виготовлення дослідних зразків до їх установки, відладки, експериментального впровадження у виробництво, а також координацію діяльності і методологічне керівництво інших виконавців академічної, вузівської та галузевої науки. За короткий час НВО "Автотранспорт" стало потужною структурою з високим фаховим потенціалом, якій було під силу вирішувати будь-які питання наукового, методичного, технологічного, конструкторського, технічного та проектного забезпечення автомобільного транспорту.На головну сторінкуОновлено 20.10.2016

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результативно функціонує система управління якістю, яка сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. (№UA2.034.08297-14)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ