Історія інституту

50-ті роки ХХ століття
    В 1953 р. було створено Міністерство автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР та об'єднано два інститути, ЦНДІАТ УРСР і УкрдорНДІ, в один — УкрдортрансНДІ (відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 26.05.53 р. № 1003).

    Для цього періоду характерні масштабні розробки з централізації перевезень вантажів за територіальним принципом, раціональної взаємодії автомобільного та інших видів транспорту, розвитку транспортної експедиції, концентрації автомобільного парку в потужних АТП у системі автомобільного транспорту загального користування, розвитку і спеціалізації авторемонтного виробництва. Розпочато розробки в області пасажирських перевезень, зокрема, з формування раціональної маршрутної мережі, ефективної координації усіх видів пасажирського транспорту.

    Значне місце в тематиці наукових досліджень інституту займали проблеми вдосконалення та розвитку організації і технології перевезень вантажів автомобільним транспортом.

    З метою підвищення якості транспортного обслуговування народного господарства і населення та ефективності використання транспортних засобів інститутом були проведені дослідження та розроблені заходи щодо вибору оптимального виду транспорту, підвищення рівня комплексної механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств народного господарства, впровадження прогресивних (контейнерного і пакетного) способів перевезення вантажів, оптимізації структури парку автомобільного транспорту, розвитку міжміських і міжнародних перевезень вантажів з використанням змінних кузовів та напівпричепів за системою «тягові плечі», організації і технології перевезення великовагових та великогабаритних вантажів автомобільним транспортом, удосконалення системи централізованого управління перевезенням врожаю сільськогосподарських культур автомобільним транспортом, вибору оптимального виду транспорту для здійснення перевезення вантажів та інше.

    За допомогою економіко-математичних методів та електронної цифрової обчислювальної машини були реалізовані такі завдання:
  • оптимізація оперативного планування перевезення масових вантажів (маршрутизація);
  • оптимізація планування перевезення вантажів малими партіями (розвізні та збиральні маршрути);
  • оперативне планування надходження транспортних засобів до пункту навантаження (розвантаження) за графіком та багато інших задач автотранспортної галузі з різних напрямків діяльності.

    Визначилися нові напрямки галузевої науки, що вимагало суттєвих змін в її організації, — автоматизовані системи управління (АСУ) автомобільним транспортом, діагностика колісних транспортних засобів (КТЗ), централізація технічного обслуговування і поточного ремонту в базових підприємствах, спеціалізація авторемонту тощо.
На головну сторінкуОновлено 20.10.2016

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результативно функціонує система управління якістю, яка сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. (№UA2.034.08297-14)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ