Історія інституту

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА


Байдюков Георгій ПетровичНародився 27.03.1922 р., виріс у Києві, українець. З 1943 р член КПРС.

1Трудову діяльність розпочав в 1941 р. робітником, майстром, відповідальним секретарем газети «Горьковец», потім начальником дільниці на військовому заводі п / я 340 Міністерства суднобудівної промисловості, де працював до 1945 р.

У 1945 році вступив вчитися в КПІ, який закінчив в 1948 р. за фахом автомобілі та автогосподарство, присвоєно кваліфікацію інженера-механіка.

Із 1948 р. працює на автотранспорті: спочатку інженером, потім начальником відділу експлуатації Укрсоюззаготтранса Міністерства заготовок СРСР, а з 1955 р начальником відділу сельхозперевозок 1-го головного управління Мінавтранса і шосейних доріг УРСР.

У 1951 році закінчив Вечірній університет Марксизму-ленінізму, а в 1969 р - аспірантуру при Інституті кібернетики АН УРСР, без відриву від виробництва.

У березні 1957 року призначений на посаду начальника Главтехснабсбита Мінавтотрансу і шосейних доріг УРСР.

З 1962 до 1971 року – начальник управління Київського виробничого управління вантажного автотранспорту (Главкіевавтотранса), де він очолив більш ніж 13-тисячний колектив і керував роботою понад 7 тис. автомобілів.

У 1969 р. присвоєно вчений ступінь кандидата економічних наук.

У січні 1971 року призначений директором ДержавтотрансНДІпроекту, а з 1971 г. - затверджений членом Колегії Мінавтотрансу УРСР.

Кандидат економічних наук, автор кількох десятків наукових праць у сфері організації і експлуатації автотранспорту.

Нагороджений орденами: Трудового Червоного Прапора, Жовтневої Революції і 2-ма медалями.

Обирався депутатом райради, міськради і членом Пленуму РК КП України.


На головну сторінку

Оновлено 27.10.2020

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результативно функціонує система управління якістю, яка сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. (№UA2.034.08297-14)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ