Історія інституту

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА


Мансуров Арсеній МихайловичЖиттєвий шлях:

Народився 24 лютого 1952 року в с. Єжи, Кіроської області, Совєтского р-ну, в родні селянина.

У 1941 році після закінчення 8-ми класів був призваний до лав Радянської армії.

Після завершення війни вступив до Київського танко-технічного училища, яке не закінчив, за станом здоров’я був переведений в обслуговуючий батальйон. Перебуваючи в лавах армії, здобув повну середню освіту в 1949 році (м. Київ, школа № 29, зі срібною медаллю).

Робочий шлях:

Після демобілізації з армії, у 1950 році, вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту.

1955 році отримав диплом за спеціальністю інженера-механіка.

У 1960 році закінчив аспірантуру й працював у КАДІ на посаді доцента кафедри «Автомобілі та трактори», а з травня 1964 р. – декана автомобільного факультету (за сумісництвом).

В жовтні 1975 року був призначений на посаду директора Державного науково-дослідного і проектного інституту автомобільного транспорту.


На головну сторінку

Оновлено 27.10.2020

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результативно функціонує система управління якістю, яка сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. (№UA2.034.08297-14)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ