Історія інституту

30-40-ві роки ХХ століття
    Український науково-дослідний інститут безрейкових шляхів і транспорту (УкрдортрансНДІ) створений 14 липня 1930 року при Головному управлінні шосейних та ґрунтових доріг і автомобільного транспорту (на підставі наказу № 123) Рішенням Ради Народних Комісарів УРСР. На інститут щодо автотранспортного напрямку діяльності було покладено виконання наукових робіт з питань дослідження тягово-швидкісних властивостей і конструктивної надійності автомобілів, впливу дорожніх умов на норми витрат палива і зношеність автомобілів. Спеціальною державною науково-дослідною установою вперше здійснено науково-технічне обґрунтування необхідного забезпечення автомобільного транспорту України.

    У червні 1939 р. був створений Наркомат автомобільного транспорту УРСР, а до кінця року і відповідна інфраструктура на рівні областей, яка охопила всю територію республіки. Тоді ж на базі УкрдортрансНДІ створено Центральний науково-дослідний інститут автомобільного транспорту УРСР (ЦНДІАТ УРСР), робота якого в довоєнний період обмежувалася дослідженнями у сфері експлуатації автомобільного транспорту, розробкою нормативних документів.

    Війна призупинила діяльність інституту. Після звільнення м. Києва, вже у 1944 р. ЦНДІАТ УРСР відновив свою діяльність у виробничому приміщенні Київського заводу гаражного обладнання по вул. Володарського, 23.

    Україна була розорена війною, ресурсів на відбудову народного господарства не вистачало. Головне завдання, яке стояло перед інститутом,— розробка нових технологій, сприяння розвитку автомобільного парку. Інститутом у цей період успішно були виконані розробки із застосування стисненого і скрапленого газу в якості палива для ДВЗ. Також були розроблені газобалонні модифікації автомобілів ЗІС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ для роботи на стисненому природному газі (СПГ) та зрідженому нафтовому газі, проведені перші дослідження використання бензогазових сумішей та водню як моторного палива, який і зараз вважається паливом майбутнього. На дослідному заводі при інституті було освоєно серійне виробництво газової паливної апаратури. Розробки інституту в галузі газифікації автотранспорту були використані НАМІ, а також Горьківським, Московським автомобілебудівними заводами, де з 1949 року розпочався серійний випуск газобалонних автомобілів, та на Камському автомобілебудівному заводі, де наприкінці 80-х років уперше в світі було освоєно серійне виробництво газодизельних автомобілів. Уперше у вітчизняній практиці була розроблена і широко впроваджена прогресивна технологія ремонту автомобільних покришок накладанням нового протектора.

    У сфері капітального ремонту інститутом проводилися дослідження із застосування колоїдального графіту для переробки та відновлення автомобільних деталей після ремонту.
На головну сторінкуОновлено 20.10.2016

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результативно функціонує система управління якістю, яка сертифікована в Системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. (№UA2.034.08297-14)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ