Основні цілі
Провадження ринкової діяльності
Виконання спеціальних функцій
Керівництво
Керівництво підприємства
Звіти керівника
Звіт за 1-2 квартал 2019 рік
Звіт за 3 квартал 2019 рік
Звіт за 4 квартал 2019 рік
Звіт за 1-4 квартал 2018 рік
Показники ефективності
Звіт за 1-4 квартал 2017 рік
Звіт за 1-4 квартал 2016 рік
Річний звіт за 2016 рік
Річний звіт за 2019 рік
Фінансова звітність
Звіт за 2019 рік
Звіт за 2018 рік
Звіт за 2017 рік
Звіт за 2016 рік
Звіт за 2015 рік
Статут
СТАТУТ ДП ДЕРЖАВТО- ТРАНСНДІПРОЕКТ

Архів
Моніторинг
Моніторинг стану доступності будівель, приміщень, прилеглої території, що перебуває на балансі ДП "Державто- трансНДІпроект", для осіб з інвалідністю
Переглянути...

План-графік заходів щодо усунення виявлених пере- пон і бар’єрів, що перешкоджають доступ- ності будинків, приміщень та прилеглої території ДП ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ для осіб з інвалідністю та маломо- більних груп населення.
Переглянути...

Стратег. План, Звіти
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН на 2014 – 2020 рр.
Наказ Мін. Інфрастурктури від 23.10.2014 № 539.

ЗВІТИ

Звіт щодо стану реалізації у 2014 році.
Звіт щодо стану реалізації у 2014 – 2015 роках.
Звіт щодо стану реалізації у 2014 – 2016 роках.
Звіт щодо стану реалізації у 2014 – 2017 роках.
Звіт щодо стану реалізації у 2014 – 2018 роках.
Звіт про хід виконання стратег. плану підприємства у І кварталі 2019 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства у ІІ кварталі 2019 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства у ІІІ кварталі 2019 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства на середньостроковий період 2014 – 2020 рр. у ІV кварталі 2019 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства на середньостроковий період 2014 – 2020 рр. у І кварталі 2020 р.


Директор

Горицький Віктор Михайлович

Горицький Віктор Михайлович
Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Народився у 1956 році

Освіта:
Інженерну освіту отримав у 1979 році (1974 – 1979) – закінчив Київське вище військове інженерне училище зв’язку ім. М.І.Калініна за спеціальністю “електрозв’язок”.

У 1983 році (1981 – 1983) закінчив Військову академію зв’язку (м. Ленінград) за спеціальністю “інженер систем і засобів зв’язку” і отримав вищу військову освіту.

У 2008 році (2006 – 2008) закінчив Міжнародну академію управління персоналом (м. Київ), спеціальність “Менеджмент організацій”, спеціалізація “Економіка та управління бізнесом” і отримав ступінь магістра Управління бізнесом.

У 1983 – 1986 роках навчався у аспірантурі військової академії зв’язку (м. Санкт-Петербург) і у 1986 році захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю “Системи управління та зв’язок”.

У 1999 році захистив дисертацію і здобув вчену ступінь доктора технічних наук за спеціальністю “Системи управління та зв’язок”.

Вчене звання професора кафедри “захисту інформації” отримав у 2001 році.

Досвід роботи:

 • 1974 - 2001 рр. – служба в Збройних силах (СРСР та України). Військове звання – полковник. Зокрема:
  • 1986 - 1993 рр. – викладач, старший викладач, начальник кафедри у Київському військовому інституті управління і зв’язку;
  • 1993 - 2001 рр. – начальник факультету “Безпеки інформації” Київського військового інституту управління і зв’язку;
 • 2001 р. – директор Первинної мережі ВАТ “Укртелеком”;
 • 2001 – 2008 рр. – керівник провідного галузевого інституту України “Українського інституту із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури “Діпрозв’язок”;
 • 2008 - 2009 рр. – професор Одеської національної академії зв’язку ім. Попова;
 • 2009 - 2015 рр. – радник, заступник Голови Національного агентства з акредитації України (НААУ);
 • 2015 - 2019 року – Голова Національного агентства з акредитації України.

Професійні сертифікати в інфраструктурі якості:
 • Сертифікований головний аудитор з акредитації органів з сертифікації продукції, процесів та послуг на відповідність вимогам ISO/IEC 17065:2012;
 • Сертифікований головний аудитор з акредитації випробувальних лабораторій на відповідність вимогам ISO/IEC 17025:2017;
 • Сертифікований головний аудитор з акредитації органів сертифікації систем менеджменту на відповідність вимогам ISO/IEC 17021-1:2017.

Викладацька та наукова діяльність:
В різні періоди протягом 2001 - 2019 років займався викладацькою та науковою діяльністю, а саме професором:
 • Київського військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Національного авіаційного університету;
 • Кафедри телекомунікаційних систем Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Одеської національної академії зв’язку імені О.С.Попова;
 • «Університету Банківської Справи».

Автор більше 120 наукових праць, винаходів та патентів.


На головну сторінкуОновлено 15.06.2020

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНС- НДІПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результа- тивно функціонує система управління якістю, яка сертифікована на відповід- ність вимогам ISO 9001:2008 (170001 QM08)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ